Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Kalmbergin kartasto"

     Kuvailu: Sarja A31.

Käsin väritetyt