Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Schubertin kartasto"

     Kuvailu: Sarja A23.

0 Indeksikartta 1844 valokopio

I+II+(III) Vaasa-Pielisjärvi 1852-1853 valokopio (2+1)

(III)+(IV)+(IX) Vienanmeri-Ääninen 1844 valokopio (0+3)

VI+XI Saaristomeri-Tukholma 1844 valokopio (2+0)

VII Eteläinen Sisä-Suomi 1856 (mk)

VIII+XIII Pietari-Laatokka 1844 valokopio (2+0)

XII+ Uusima-Viro 1843 (hk, mg)

XXI Itä-Preussi-Liettua 1844 valokopio

XXIV Moskova ymp. 1844 valokopio

XXVII Pohjois-Puola 1844 valokopio

XXXIII Keskinen Puola 1844 valokopio

XXXIX Eteläinen Puola 1844 valokopio
Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot