Y l e m p i  h a k e m i s t o

Jyväskylä

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan ensisijaisesti Jyväskylän kaupunkialuetta kuvaavia karttoja, joiden mittakaava on 1:50.000 tai tarkempi riippumatta siitä, mihin karttasarjaan ne kuuluvat.

Jyväskylä raakailmakuvia 1955

Jyväskylä raakailmakuvia 1969

Jyväskylä raakailmakuvia 1973

Jyväskylä raakailmakuvia 1977


Asemakaavaehdotus Jyväskylä 1833

Asemakaava Jyväskylä 1899 valokopio (et)

Asemakaava Jyväskylä 1909

Asemakaavan sijaintikartta Jyväskylä 1835

Ilmakuvakartta 1:8.000 Jyväskylä 1943 (4+0, mg)

Ilmakuvakartta 1:20.000 Jyväskylä 1943 (6+0)

Isojakokartta Jyväskylä 1804

Isojakokartta Tourula konsepti 1858 (hk, et)

Jyväskylä kaupunki ja maalaiskunta 1:30.000 1930

Jyväskylä liikennesuunnitelma 1976

Jyväskylä matkailuesite 1974/1977

Jyväskylä matkailuesite 1978

Jyväskylä 1:10.000 1976 (venäl.)

Kaupunkikartta Jyväskylä 1898

Kuokkalan kaavasuunnitelma 1976, liitekarttoja (3+0)

Kuokkala osayleiskaava 1978

Matkailukartta Jyväskylä 1952

Matkailukartta Jyväskylä 1963

Matkailukartta Jyväskylä 1973

Opaskartta Jyväskylä 1981

Osoitekartta Jyväskylä 1951

Osoitekartta Jyväskylä 1962

Osoitekartta Jyväskylä 1964

Osoitekartta Jyväskylä 1966

Palokka 1978

Peruskartta 1:20.000 Jyväskylä-Säynätsalo 1963 (2+1, mg)

Peruskartta 1:20.000 Jyväskylä-Vaajakoski 1983 (2+0)

Pitäjänkartta 1:20.000 Jyväskylä-Vaajakoski 1938 (2+0)

Pitäjänkartta 1:20.000 Jyväskylä 1945 (mg)

Rautatien suunnittelukartta Jyväskylä ca. 1890

Tiesuunnitelmakartta Jyväskylä-Korpilahden (Muuramen) raja 1842

Topografinen kartta 1:20.000 Jyväskylä 1922 (2+0)

Topografinen kartta 1:50.000 Jyväskylä 1922

Ulkoilukartta Jyväskylä 1965 (1967)

Ulkoilukartta Jyväskylä 1975 (1976)

"Uusi" pitäjänkartta Jyväskylä 1845 ote (+1896) (hk, mk)

"Vanha" pitäjänkartta Laukaa 1752 ote: Jyväskylä ymp. (et)

Yleiskaava Jyväskylä 1945 (1947)

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot