Y l e m p i  h a k e m i s t o

Koko Suomi

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan karttoja, joissa koko Suomen tuonaikainen alue on kuvattu yhdellä tai kahdella karttalehdellä. "Venäjän Suomen" kartat on kuitenkin koottu hakemistoon "Maakuntakartat, ym."

Eteläinen Suomi yleiskartta 1747

Suomi yleiskartta 1742

Suomi tiekartta 1806 (et, mk)

Suomi yleiskartta 1840

Suomi yleiskartta 1846

Suomi posti-, ja tiekartta 1848

Suomi yleiskartta 1862

Suomi yleiskartta 1875

Suomi korkeusvyöhykekartta 1933
Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot