Y l e m p i  h a k e m i s t o

Metsäkartat

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan erityisesti metsämaita lähinnä metsätaloudellisesta tai luonnonsuojelullisesta näkökulmasta kuvaavia karttoja.

Etelä-Taivalkosken hoitoalue, 1. osa 1945

Jämsän hoitoalue, 1. osa 1913

Parkanon hoitoalue 1945

Petsamojoki 1:50.000 ca. 1930

Pisavaaran luonnonpuisto 1947

Suomi metsävarantokartta 1850

Toivakan hoitoalue, 2. osa 1913
Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot