Y l e m p i  h a k e m i s t o

Moskovan rauha 1940

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan ainoastaan Moskovan rauhaa 1940 koskevia karttoja.

Moskovan v. 1940 rauhansopimuksen liitekartta Kuvailutiedot