Y l e m p i  h a k e m i s t o

Rautatiekartat

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan erityisesti rautateiden toimintaan liittyviä karttoja tai kaavioita.

Helsingin pääratapihan vaihdepiirit 1943

Ratapihakaavio Haapamäki 1963

Ratapihakaavio Pieksämäki 1914

Rautatien yleissuunnitelmakartta Helsinki-Hämeenlinna 1857

Suomi ratapihakaavioita 1904-1959 (4+0)

Suomi ratapihakaavioita 1910-1912 (4+0)

Suomi valtionrautateiden aikataulukaavioita 1877-1911 (4+0)

Suomi valtionrautateiden liikennemäärät 1958

Suomi Valtionrautatiet 1911

Suomi Valtionrautatiet 1937 (hk, mk)

Suomi Valtionrautatiet 1962
Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot