Y l e m p i  h a k e m i s t o

Sekalaista

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan karttoja tai karttasarjoja, jotka eivät täytä minkään muun vastaavan hakemiston määritelmää.

"Ilmoituskartta / Valvontakartta"

Maanmittaushallituksen karttasarja Pohjoismaista ja läntisestä Neuvostoliitosta 1941-1944

"T- ja Jänisjokilinjojen topografikartoitus mittakaavaan 1:5.000 v. 1939-1940"

Viestiyhteyskartat


"Atro lähiympäristöineen" 1954

Hämeenlinna retkeilykartta 1:20.000 1948

"Itä-Karjalan kartta 1:400.000" 1929

"Itä-Karjalan kartta 1:400.000" 1937-1939 (10+0, mg)

Joutsijärvi-Kursujärvi 1:20.000 1943 (3+0)

Kaakkoinen Suomi 1:210.000 ca. 1860

Kansainvälinen maailmankartta 1:1.000.000 NP-34 Turku 1925

Kansainvälinen maailmankartta 1:1.000.000 NP-35-36 Helsinki 1927

Kansainvälinen maailmankartta 1:1.000.000 NQ-35-36 Oulu 1929

Karhumäki 1:300.000 1941

Karstula 1:42.000 1943

Koli retkeilykartta 1:10.000 1938

Kronstadt 1:20.000 1927

Laatokan ympäristö 1:800.000 1935

Paanajärven Mutkatunturi 1918

Pietarin edusta 1854

"Povenetsin kihlakunta" 1:420.000 1918

Pääkaupunkiseutu pyöräilykartta 1979

"Raporttikartta Itä-Karjala" 1:840.000 1920

"Raporttikartta Karjalan kannas ja Pietarin seutu" 1:200.000 1922

"Rovaniemen manööverikartta" 1927

Saimaan kanava & Punkaharju 1897

Saimaan kanava 1955 a

Saimaan kanava 1955 b

Saimaan kanava 1955 c

"Saimaan vesistökartta" 1:100.000 Lappeenranta 1940

"Saimaan vesistökartta" 1:100.000 Luontari 1940 (mg)

"Saimaan vesistökartta" 1:100.000 Pihlajavesi 1940 (mg)

"Saimaan vesistökartta" 1:100.000 Puumala 1940 (mg)

"Saimaan vesistökartta" 1:100.000 Savonlinna 1940 (mg)

Suojoki karttapiirroksia 1:5.000-1:20.000 ca. 1937 (2+0)

Suomi ja Itä-Karjala 1:1.500.000 1942 (mk)

Suursaari 1:24.000 1922

Tolvajärven seutu 1:20.000 1939

Turku ympäristö 1808

Uikujärvi 1:300.000 1941

Venäl. yleiskartta 1:1.050.000 Eteläinen Suomi-Viro 1910

Venäl. yleiskartta 1:1.260.000 Kanta-Suomi ymp. 1829

Vuokatti retkeilykartta 1957

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot

Kuvailutiedot