Y l e m p i  h a k e m i s t o

Karttaindeksejä

     Kuvailu: Tässä hakemistossa on itseni laatimia esityksiä erilaisten Suomea koskevien karttasarjojen kattavuudesta eri aikoina, sekä sarjojen lehtijakoja. Pohjakarttoina on käytetty Maanmittauslaitoksen Autoilijan Tiekarttaa ja Karjalan Tiekarttaa. Tiedostoja päivitetään yksitellen ilman, että siitä mainitaan erikseen. Päiväys on aina mainittu itse tiedostossa.

Amerikkalainen lehtijako 1948-

Pitäjänkartat 1916-1950

Polyedrinen lehtijako 1912-

Ruotsal. rekognosointikartaston indeksi 1776-1805

Saksalaiset kartat Suomesta -1945

"Senaatin kartaston" indeksi 1870-1917

Suomen geologinen kartta 1:100.000 1949-2007

Suomi ensikartoitukset 1940-1947

Suomi kartoitusilmakuvausten eteneminen 1927-1961

Suomi maataloudelliset maaperäkartat 1:20.000-1:50.000 1949-

Suomi painetut kartat 1870

Suomi painetut kartat 1918

Suomi painetut kartat 1940

Suomi painetut kartat 1948

Suomi painetut kartat 1962

Suomi vesistökartoitusten eteneminen 1776-1917

Suomi vesistökartoitusten eteneminen 1918-

Venäl. kenttäbrouillonkartaston indeksi 1809-1856

Venäläinen lehtijako 1924-

Venäläiset topografiset kartat Suomesta 1944

Yleislehtijako 1943-