Y l e m p i  h a k e m i s t o

Karttaluetteloita

     Kuvailu: Tässä hakemistossa on itseni laatimia luetteloita ja kaavioita erilaisista suomalaisista karttasarjoista, joista vastaavia ei joko ole tehty, tai ne ovat muulla tavoin puutteellisia. Luokittelu on sama, kuin tiedostossa "Suomalaisia karttasarjoja". Tiedostoja päivitetään yksitellen ilman, että siitä mainitaan erikseen. Päiväys on aina mainittu itse tiedostossa.

Iso-, ja Uusjakotoimitusten määrä vuosittain 1812-1887

Maanmittaushallituksen erilliset pitäjänkartat 1920-1945

Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan topografiset kartat 1:20.000 1921-1948

Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan topografiset kartat 1:50.000 1920-1946

Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan topografiset kartat 1:50.000 1959-1988

Maanmittaushallituksen ja Topografikunnan topografiset kartat 1:100.000 1930-1951

Maanmittaushallituksen kihlakunnankartat 1841-1912

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat 1828-1915

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat Gauss-Krugerin projektiossa 1927-1950

Maanmittaushallituksen pitäjänkartat Polyedriprojektiossa 1916-1932

Maanmittaushallituksen puolisotilaalliset kartat 1:100.000 polyedriprojektiossa 1922-1925

Maanmittaushallituksen taloudelliset kartat 1:100.000 1912-1955

Maanmittaushallituksen topografiset kartat 1:100.000 1954-1988

Maanmittaushallituksen "uusi" yleiskartasto 1954-1975

Maanmittaushallituksen "vanha" yleiskartasto 1863-1954

Maataloudelliset maaperäkartat 1:20.000-1:50.000 1949-1995

Merikarttalaitoksen "hydrotopografiset kartat" Suomenlahdelta 1940-1945

Metsähallituksen käsin piirrettyjä hoitoaluekarttoja 1906-1942

Metsähallituksen painettuja hoitoaluekarttoja 1945-1966

Metsähallituksen virkatalokartat 1879-1892

Peruskarttojen 1:20.000 rannikkopainokset 1948-1952

Ruotsin Maanmittauskonttorin läänin-, kihlakunnan ja pitäjänkarttoja 1640-1660

Ruotsin Maanmittauskonttorin pitäjänkartat 1741-1798

"Senaatin kartasto" 1:21.000 1870-1908

Suomen geologinen kartta 1:100.000 1949-2007

"Suomen geologinen yleiskartta" 1:400.000 1900-1985

"Suomenmaan geologinen tutkimus" 1:200.000 1877-1893

"Suomen tiekartta" 1:200.000-1:1.000.000 1931-1965

"Suomen tiekartta/Graafinen tiekartta" 1:200.000-1:400.000 1965-2009

Suomi yleismaastokartat 1:21.000/1:20.000 kartoitusnopeus 1870-1975

Venäjän revisiokonttorin pitäjänkartat 1:32.000 1764-1787

Yksityisten laatimat pitäjänkartat 1909-1925