Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Ilmakuvakartoituksen käsikirja" 1935, käännösluonnos, otteita

a

b