P ä ä s i v u

Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan sellaisia kartografiaa koskevia kirjallisia selostuksia, artikkeleja tai alkuperäisiä asiakirjoja, jotka ensisijaisesti käsittelevät oman aikansa kartoituksia. Alihakemistot on järjestetty ensisijaisesti aika-, ja toissijaisesti laatijatahon mukaiseen järjestykseen. Johtuen siitä, että alihakemistoihin lisätään toisinaan uusia tiedostoja, voi vanhojen tiedostojen numerointi muuttua, ja ne voivat olla lyhyitä aikoja poissa käytöstä. Tiedostojen nimet pyrkivät ensisijaisesti kuvaamaan asiakirjan sisältöä, eivät sen omaa otsikointia. Luettavuuden helpottamiseksi niitä on koottu yhteen yleensä enimmillään viiden arkin liuskoiksi. Alkuperäisten asiakirjojen säilytyspaikka on aina pyritty mainitsemaan alihakemiston huomautustiedostossa monisteita lukuunottamatta. Huomaa, että osa viitteistä voi olla vanhentunut esimerkiksi arkistosiirtojen vuoksi.   

"Maanmittaus"

"Maanmittausinsinööri/Maankäyttö"

"Suomen maanmittariyhdistyksen aikakauskirja"Maanmittaushallituksen asiakirjoja

Merikarttalaitosten asiakirjoja

Moskovan rauha 1940

Topografikunnan asiakirjojaKarttojen laadintaohjeita ja merkkien selityksiä"Om sättet att rita militäriske cartor" 1804

“Muutamia havaintoja geognostisista suhteista..." 1878

"Lyhyt oppikirja topografiassa" 1890

"Fennia" 2/1890: "karttalaitokset"

"Suomen karttalaitoksen tarkastamista varten asetetun komitean alamainen mietintö" 1891

Suomenlinnan varuskunnan karttavaraston luettelo 1895

Mietintö Geodeettisesta komissiosta 1899

"Suomenmaan geologinen tutkimus", lehden 37 selitysosan esipuhe 1900

Maanmittaushallituksen vuosikertomus 1901: artikkeli yleiskartaston laatimisesta 1889 jälkeen

Suomen maataloustieteellinen seura: "Ekonomiset karttamme" 1917

"Fennia" 8/1917: "Suomen senaatille"

"Geologisen komission agrogeologiset tutkimukset" 1922

"Maanmittaushallituksen kartastotyöt - ehdotus niiden järjestämiseksi" 1923

"Topografinen kartoitus ja karttojen monistelu Skandinavian maissa ja Preussissa" 1926

Valtion maantutkimuslaitoksen vuosikertomuksia 1926-, otteita

"Agrogeologinen tutkimustyö maassamme" (osa) 1931

"Tietoja NL:n Euroopan puol. alueen vaakitusverkostosta 1875-1932", käännösluonnos, otteita

"Ilmakuvakartoituksen käsikirja" 1935, käännösluonnos, otteita

Historiallinen arkisto 7/1937: "Geologisen toimikunnan syntyvaiheet 1856-1885"

Historiallinen arkisto 1/1939: "Saimaan vesistön... kartoituksesta... 1850-70 -luvuilla"

Valtioneuvoston päätöksiä karttojen myynnistä 1939-1944

Neuvostoliiton yleisesik. topografikunnan kertomus Talvisodasta 1940, otteita

"Pikakartat" 1942 (moniste)

Saksan yleisesikunnan karttaluettelo 1942, otteita

"Topografisen kartoituksen perusteista erityisesti Suomen oloja silmälläpitäen" 1943

"Ilmakuvien käyttö tiedustelupalveluksessa" 1943, otteita (moniste)

"Luettelo merenkulkuhallituksen merikarttalaitoksen merikorteista ja muista julkaisuista" 1945

"Luettelo sotilaskäyttöön tarkoitetuista merikorteista" 1946

Military Engineer 1/1951: "The Evolution of Military Grids"

Maanmittaushallintokomitean mietintö 1957, ote

Hylätty esitys karttalaiksi 1958

"Metsän ilmakuvamittaus ja kuvatulkinta" 1959

Teknillinen aikakauslehti 4/1966: "Ilmailukartat"

"Ilmakuvaus-, ja tulkintatekniikka" 1969: "Kuvatulkinta yl. maastokarttojen valmistuksessa"

"Ilmakuvauksen ja fotogrammetrian perusteet" 1972, otteita

Historiallinen aikakauskirja 1/1973: "Arkistoaineiston pesänjako... Haminan rauhan jälkeen"

Maanmittaushallituksen karttaluettelo 1975: peruskartat 1947-1975

“Suomen tiekartta GT - monikäyttökartta“ 1976

"Suomen maaperän peruskartoitus" 1977

"Mietintö kartta-aineistojen...järjestämisestä" 1978 (osa)


HuomautuksiaHuomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

HuomautuksiaHuomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia