Y l e m p i  h a k e m i s t o

Valtioneuvoston päätöksiä karttojen myynnistä 1939-1944

Valtioneuvoston päätös 15.12.1939

Valtioneuvoston päätös 28.12.1939

Valtioneuvoston päätös 9.11.1944