Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Maanmittausinsinööri/Maankäyttö"

1-2/1954: "Huomioita Sveitsin ja Länsi-Saksan kartastotöistä"

2/1957: "Valtion metsien kartoituksesta"

3-4/1957: "Maanmittaushallituksen ilmakuvatoimiston vaiheita"

3-4/1957: "Topografinen kartta 1:100.000"

12/1958: "Kartografian taiteellisista piirteistä"

9-10/1962: "Karttojen ajan tasalla pidosta erityisesti Suomen oloja silmälläpitäen"

4/1963: "Maanmittausalalta USA:ssa ja Englannissa"

6/1964: "Pari ´kansanmiehen´ kartoitusmenetelmää"

1/1965: "Sveitsin yleiset maastokartat"

2/1965: "Kartanpiirrustustekniikan automaatio"

6/1965: "Kartastotöiden organisointi"

1/1966: "Entisen Viipurin läänin maanmittauskonttorin vaiheita v.1939 jälkeen"

1/1966: "Kartastotöiden kehitys Suomessa"

1/1966: "Maanmittausalan yksityissektori"

1/1968: "Kartografian automaatio"

1/1969: "Kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden esittämisestä peruskartalla"

4/1974: "Huomioita Yhdysvaltojen kartastotöistä"

1/1976: "Kartografian automaation kehitysnäkymät"

1/1983: "Kartantantekoa (villissä?) lännessä"

1/1984: "Automaation käyttömahdollisuuksista pienimittakaavaisessa maastokarttatuotannossa"

4/1985: (Ruotsin) "Karttapolitiikka -85"

3/1989: "Ei rasteria tai vektoria, vaan rasteria ja vektoria"