Y l e m p i  h a k e m i s t o

Merikarttalaitosten asiakirjoja

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan suomalaisten meri-, ja vesistökartoituksia toteuttaneiden laitosten painamattomia ja monistamattomia alkuperäisasiakirjoja.

Merikarttalaitoksen vuosikertomuksia 1923-1939

Merikarttalaitoksen vuosikertomuksia 1940-1950, otteita


Merikarttalaitoksen kirjeenvaihtoa 1931-1939

Merikarttalaitoksen kirjeenvaihtoa 1940-


Merivoimien esikunnan kirjeenvaihtoa 1928-1933

Merivoimien esikunnan kirjeenvaihtoa 1934-1939

Merivoimien esikunnan kirjeenvaihtoa 1939-1945

Merivoimien esikunnan mittaustoimiston kirjeenvaihtoa 1924-1946
Huomautuksia

Huomautuksia


Huomautuksia

Huomautuksia


Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia