Y l e m p i  h a k e m i s t o

Moskovan rauha 1940

Asiakirjoja karttojen käytöstä rajankäynnissä 1940

Bonsdorffin selostus rajankäynnistä 1940

Hangon rajakomitean pöytäkirjoja 1940

Rajakomitean pöytäkirjoja 1940

Ursinin selostus rajaneuvotteluista 1940 [1958]

Väinö Voionmaan muistiinpanoja Moskovasta 1940
Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia

Huomautuksia