Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Suomen maanmittariyhdistyksen aikakauskirja"

6/1907: "Kihlakunnankartat"

11/1910: "Korkeussuhteiden esittäminen kartoilla"

1/1911: "Maalajeista, ja niiden kartoituksesta"

2-3/1911: "Venäjän maanmittareista, ja heidän yhteenliittymistään"

10/1911: "Uusi maailmankartta"

10/1912: "Piirteitä Päämaanmittauskonttorin toiminnasta 1812-1820"

12/1912: "Suomen taloudellinen kartta"

9/1913: "Nykyaikaisia karttain monistelutapoja"

10/1917: "Onni Ollila"

4-6/1918: "Geodeettinen laitos"

1/1919: "Pitäjänkarttojen uusiminen Maanmittaushallituksessa"

5/1922: "Karttojen valmistaminen lentokoneesta otettujen valokuvien nojalla Ranskassa 1921"

2-3/1924: "Onko ollut syytä muuttaa Suomen topografisen kartan projektiotapaa polyedriprojektiosta Gauss-Krugerin konformiseksi projektioksi"

5-7/1941: "Maanmittaushallituksen pitäjänkartat mittakaavassa 1:20.000"

7-8/1945: "Katsaus maanmittauslaitoksen toimintaan"

11/1945: "Tavallisimmat kartanpainatusmenetelmät"

12/1945: "Karttakirjan uusi painos valmisteilla"

11-12/1949: "Kartastotöiden kehittämissuunnitelmista, ja niiden toteuttamisen nykyisestä vaiheesta"