Y l e m p i  h a k e m i s t o

Karttojen laadintaohjeita ja merkkien selityksiä

"Suomen topografisen kartan 1:20.000 merkkienselitys ja mallilehdet" 1927

Ohjeet pitäjänkartan 1:20.000 laatimista varten 1928 (moniste)

Ohjeet taloudellisen kartan 1:100.000 laatimista varten 1928 (moniste)

"Ohjeet asemakaavamittauksia varten" 1936, otteita

"Ohjeet asemakaavamittauksia varten" 1951, otteita

"Ilmakuvakartoitukseen perustuva topografinen kartoitus" 1937

"Ohjeet peruskartan laatimista varten" 1948 (moniste)

"Merikorttimerkinnät ja -lyhennykset" 1948

"Kuvausteknilliset ohjeet peruskartan laatimista varten" 1953 (moniste)

"Kaavojen pohjakarttojen kuvaustekniset ohjeet 1:500-1:2000" 1960

"Kaavojen pohjakarttojen kuvaustekniset ohjeet 1:10.000-1:20.000" 1960