Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Ilmakuvien käyttö tiedustelupalveluksessa" 1943, otteita (moniste)

a

b