Y l e m p i  h a k e m i s t o

Saksan yleisesikunnan karttaluettelo 1942, otteita

a

b

c