Y l e m p i  h a k e m i s t o

"Maanmittaus"

1-2/1926: "Kansainvälinen maailmankartta"

1-2/1926: "Suomen topografikartan projektiosysteemi"

3/1927: "Paikannimistö kartoissamme"

4/1927: "Kanadan karttalaitos"

1/1928: "Lentovalokuvien käyttäminen kartoitustöihin Amerikan Yhdysvalloissa"

4/1928: "Kansainvälinen maailmankartta 1:1.000.000"

4/1928: "Pieniä huomioita karttatöiden alalta Ruotsissa"

4/1928: "Venäläisten topografikarttojen soveliaisuus topografisen yleiskartan aineistoksi"

1/1930: "Maanmittaushallituksen valokopiolaitos ja kivipaino toiminut 10 vuotta"

1/1931: "Laivastomme merenmittaustyöt"

1-2, 4/1932: "Neuvosto-Venäjän karttalaitos"

1-2/1932: "Maapallon kartoitetut ja kartoittamattomat alueet"

1-2/1932: "Valokuvauksellisten mittausmenetelmien kehittyminen ulkomailla viime aikoina"

3/1933: "Viron karttalaitos"

4/1933: "Suomen taloudellisen kartan 1:100.000 uusi lehtijako"

1/1934: "Kansainvälinen geodesia"

1/1936: "Ilmakuvakartoitus eri maissa viime vuosina"

1/1936: "Ilmakuvakarttojen käyttömahdollisuus asemakaavamittauksissa"

1/1936: "Ruotsin taloudellisen kartan uusi julkaisutapa"

3-4/1938: "Ilmakuvakartoituksen nykyinen tila"

1-2/1941: "Maanmittaushallituksen karttojen lehtijako"

3-4/1941: "Maanmittauslaitos talvisodan aikana"

3-4/1945: "Tietoja nykyisistä sotakartoista"

1-2/1946: "Havaintoja Ruotsin karttalaitoksesta"

1-2/1946: "Uutisia Englannin karttalaitoksesta"

1-2/1947: "Agrogeologinen maaperäkartoitus Suomessa"

1-2/1949: "Peruskartta 1:20.000"

3-4/1949: "Maanmittaushallituksen kartastotöiden kehitys vuosina 1930-1947"

1-2/1950: "Vastine prof. Ölanderin kirjoitukseen ´Eräitä kartankäyttäjän toivomuksia´ "

3-4/1952: "Atlantin liiton maiden karttakysymyksiä"

3-4/1952: "Eräs kartoitustyö Pohjois-Suomessa"

1-2/1958: "Suomen virallisten kartastotöiden yleissuunnitteluista"

1-2/1966: "Suomen yleiskartan 1:400.000 kehitysvaiheista"

2/1989: "Topografinen kartta 1:50.000. Uusi kartta uusin tuotantomenetelmin"