P ä ä s i v u

Oheismateriaalia

     Kuvailu: Tässä hakemistossa on ainoastaan itseni laatimia kartografiaa koskevia selostuksia, kuten karttasarjojen luetteloita tai indeksejä (hakulehtiä). Osassa on käytetty valmista karttapohjaa, joka on mainittu itse tiedostossa. Hakemistossa "Muuta" on puhtaasti itseni laatimia karttoja, jotka eivät välttämättä ole historiallisia.  

Karttaindeksejä

Karttaluetteloita

Sekalaisia kaavaesityksiä

Muuta


Moskovan rauha 1940 ja kartat

Perustietoa suomalaisista kartoituslaitoksista

Suomalaisia karttakirjasarjoja

Suomalaisia karttasarjoja

Suomalaisia karttasarjoja, yhteenveto