Y l e m p i  h a k e m i s t o

Luovutuskysymys 1940

Indeksi Karjalan Kannas valokuva

Indeksi Laatokan Karjala valokuva

Kirjeenvaihto 10.-25.6. -40

Maanmittaushallituksen lausunto 28.6.-40

Maanmittaushallituksen lausunto 10.7.-40

Valtioneuvoston päätös 15.1. -40