P ä ä s i v u

Karttaluovutukset Neuvostoliittoon 1944-1947

     Kuvailu: Tähän hakemistoon kootaan sellaisia alkuperäisiä asiakirjoja, ja itseni laatimia selostuksia, jotka koskevat Liittoutuneiden Valvontakomission Suomen viranomaisille vuosina 1944-1947 tekemiä pyyntöjä luovuttaa heille näiden hallussa ollutta karttamateriaalia, tai kartoituksia koskevaa informaatiota. Asiaa koskevat painetut artikkelit sijoitetaan tarvittaessa kuitenkin hakemistoon "Kartografiaa koskevia aikalaiskirjoituksia".

Indeksejä

Kirjeenvaihtoa

Luovutuskysymys 1940

Maanmittaushallitus

Merivoimien esikunnan luovutuksia 1944-1947

Oheismateriaalia

Topografikunta

Yhteenvetoja


Kertomus Yhteysosaston toiminnasta 30.9. -44 - 31.12. -45 (ote)

Luovutettavat indeksikartat (1947)

Maanmittaushallituksen kannanotto 1975

Maanmittaushallituksen kannanotto 1983

Ulkoministeriön kannanotto 1984

Ulkoministeriön kannanotto 1987