Y l e m p i  h a k e m i s t o

Yhteenvetoja

Hintayhteenveto 21.9.-45 1

Hintayhteenveto 21.9.-45 2a (osa)

Hintayhteenveto 21.9.-45 2b (osa)

Luovutettu geodeettinen aineisto 7.7.-45 menn.

Nimetön yhteenveto topografikunnan luovutuksista 14.10.-44 - 22.2. -45

Yhteenveto ilmakuvaluovutuksista 19.11. -44 -18.5.-45

Yhteenveto karttaluovutuksista 28.8.-45 a

Yhteenveto karttaluovutuksista 28.8.-45 b

Yhteenveto top.kunnan luovutuksista 19.5. -45 menn.

Yhteenveto top.kunnan luovutuksista vaunuittain 26.7. -45 menn.