Y l e m p i  h a k e m i s t o

Oheismateriaalia

Huomautuksia tiedostoon "vuosien 1944-1947 karttaluovutuksista Neuvostoliittoon"


Karttaluovutusten kaavio

Maanmittaushallitukselle karttoja luovuttaneet tahot

Pitäjänkartat 1:20.000

Taloudelliset kartat 1:100.000

Vanhat pitäjänkartat ja Kihlakunnankartat

Vesistökartat

Vuosien 1944-1947 karttaluovutuksista Neuvostoliittoon

Yhteenveto luovutuskerroista